Địa chỉ

1.

18E - Cộng Hòa - Phường 4 - Quận Tân Bình - Việt Nam